کلیله و دمنه
53 بازدید
ناشر: قدیانی
نقش: مصحح
شابک: 978-964-417-404-9
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
کلیله و دمنه، از کتاب‌هاى ماندگار در حکمت و حکمرانى و ادب است. این کتاب از جمله آثارى است که از سانسکریت به پهلوى سپس به وسیله «ابن‌مقفع» از پهلوى به عربى، و آن‌گاه در اوایل قرن ششم به دست «ابوالمعالى نصرالله منشى» به فارسى زیباى درى، برگردانده شد. نسخه ابوالمعالى را افراد مختلفى تصحیح کرده‌اند، اما اثر حاضر به تصحیح علامه آیةالله حسن‌زاده آملى است که از روى چند نسخه خطى و مقابله با کلیله‌هاى عربى و ترجمه دو باب دیگر آن به فارسى که تاکنون ترجمه نشده ‌بود و یادآورى تحریفات و نواقص دیگر کلیله‌هاى چاپى و ذکر مآخذ اشعار و امثال عربى و فارسى و شرح و ترجمه آنها و معناى لغت‌هاى مشکل، ارائه شده است.