شرح فصوص الحکم /ج1
52 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: محقق
شابک: 964-371-805-0
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
كتاب فصوص الحكم معروفترين كتاب در عرفان نظرى است و به دليل اهميت بسيار آن تاكنون شروح عربى و فارسى زيادى بر آن نگاشته شده است. يكى از شروح عربى معروف آن كه سال‏ها متن درسى بوده است شرح قيصرى است. شرح خوارزمى يكى از شروح فارسى فصوص است كه در حقيقت ترجمه شرح قيصرى بر فصوص است همراه با اضافاتى از اشعار خوارزمى و ديگران. از اين رو معد خوبى براى فهم شرح قيصرى بر فصوص است و طالبان اين رشته را نيك به كار آيد و معرفت افزايد.