النفس من کتاب الشفاء
49 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: مصحح
شابک: 964-371-663-5
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
«النفس من کتاب الشفاء» اثر نام‏بردار ابن‏ سیناست که در تبیین موضوعات این بحث، یگانه است. این کتاب فن ششم از طبیعیات شفاى بوعلى است که در پنج مقاله و سى‏ فصل سامان یافته است. در ابتدا به اثبات نفس و تعریف خود نفس مى‏پردازد و در پایان آلات نفس را بیان مى‏کند. حضرت آیة اللَّه حسن‏ زاده آملى، با تتبع و مقابله با نسخ خطى، دشوارى‏ هاى کتاب را از پیش‏رو برداشته‏ اند. این اثر مزایاى فراوانى بر دیگر شرح‏ها دارد، چون ایشان هر آن‏چه را از آثار صاحب‏نظران و استادان خویش بهره برده‏ اند بر این اثر افزوده ‏اند.