شرح الاشارات و التنبیهات: الجزء الاول من الحکمه
52 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: مصحح
شابک: 978-964-548-416-1
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
کتابِ «الاشارات والتنبیهات» یکى از آثار برجسته بوعلى سیناست. براین اثر، شرح‏هاى متعددى نوشته شده، اما شرحِ خواجه نصیرالدین طوسى، بسیار دقیق و پرنکته است و از همان آغاز، محور تدریس در حوزه ‏هاى علمیه و مجامع علمى بوده و هست. چاپ حاضر به تصحیح استاد آیة اللَّه حسن‏ زاده آملى مى‏باشد، که تحقیق آن براساس نسخه‏ هاى خطىِ متعدد، صورت گرفته است. «قسم الحکمه» آن در دو جلد، چاپ شده و «قسم المنطق» آن نیز آماده خواهد شد.