اتحاد عاقل به معقول
50 بازدید
ناشر: علمی و فرهنگی
نقش: محقق
شابک: 978-964-548-830-5
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اتحاد عاقل به معقول یکى از مسائل ریشه‏ دار و کهنِ فلسفى است که حتى پیش از اسلام نیز حکیمان یونانى از آن سخن رانده‏ اند. فیلسوفان بزرگ اسلامى چون ابن‏ سینا، خواجه نصیرالدین طوسى، شیخ اشراق، صدرالمتألهین، ملاهادى سبزوارى، و نیز عارفانى چون محى‏ الدین عربى، ملّاى رومى و... هر یک به نوعى این مسئله را دنبال کرده‏ اند. اثر حاضر که مجموعه درس‏هاى آیةاللَّه استاد حسن‏ زاده آملى است، جوانب گوناگون مسئله اتحاد عاقل به معقول را در 23 درس با حوصله و بردبارى، کاویده و همه اقوال و انظار مختلف را به دقت موشکافى کرده است.