دروس شرح فصوص‌الحکم قيصري جلد اول
53 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرح قيصرى، دقيق‌ترين شرحى است كه تاكنون بر «فصوص‌الحكمِ» محى‌الدين ابن‌عربى، نوشته شده است. اين شرح از همان آغاز مورد استقبال اهل فكر و نظر افتاد و محور تدريس و بحث قرار گرفت. دانشيانِ عقل و عرفان نيز در هر عصر و روزگارى اين كتاب را به عنوان متن درسى برگزيده‌اند؛ از جمله آية الله حسن‌زاده آملى، عنايت ويژه‌اى به اين كتاب دارد و شرح‌هايى به زبان عربى و فارسى بر آن نگاشته است. اثرحاضر، درس‌هاى شرح فصوص الحكمِ ايشان است كه به زبان فارسى براى علاقه‌مندان عرفان نظرى، ايراد كرده‌است. مؤسسه بوستان کتاب، پس از ويرايش دقيق و تبديل زبان گفتار به نوشتار، آن را به شکل کنوني عرضه کرده است.