شرح الاشارات والتنبیهات /2
47 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
كتابِ «الاشارات والتنبيهات» يكى از آثار برجسته بوعلى سيناست. براين اثر، شرح‏هاى متعددى نوشته شده، اما شرحِ خواجه نصيرالدين طوسى، بسيار دقيق و پرنكته است و از همان آغاز، محور تدريس در حوزه‏هاى علميه و مجامع علمى بوده و هست. چاپ حاضر به تصحيح استاد آية اللَّه حسن‏زاده آملى مى‏باشد، كه تحقيق آن براساس نسخه‏هاى خطىِ متعدد، صورت گرفته است. «قسم الحكمه» آن در دو جلد، چاپ شده و «قسم المنطق» آن نيز آماده خواهد شد.