هزار و یک کلمه /3
57 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نکته‏ هایى که حکیمان و عالمانِ واصل، مى‏ نگارند و خاطره ‏هایى که از اساتید خود، نقل مى‏کنند، به راستى درس‏ آموز و عبرت‏ انگیز است. بسیارى از کسان با همین نکته‏ه ا از غفلت به درآمده و یا مطالب علمىِ نغز و عمیق در ذهن و ضمیرشان مانده است. مجموعه حاضر با نام «هزار و یک کلمه» به خامه حکیم الهى، آیة اللَّه حسن‏ زاده آملى است که در آن، نکته‏هاى فراوانى در زمینه‏ هاى گوناگونِ اخلاق و عرفان، کلام و فلسفه، تفسیر و حدیث، هیئت و نجوم و دیگر دانش‏ها آمده است. قلم شیوا و بیانِ رسا و گاه خاطره‏ گونه، به جذابیت این اثر افزوده است.