هزار و یک کلمه /ج5
49 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نکته ‏هایى که حکیمان و عالمانِ واصل، مى‏ نگارند و خاطره‏ هایى که از اساتید خود، نقل مى‏کنند، به راستى درس‏ آموز و عبرت‏ انگیز است. بسیارى از کسان با همین نکته‏ ها از غفلت به درآمده و یا مطالب علمىِ نغز و عمیق در ذهن و ضمیرشان مانده است. مجموعه حاضر با نام «هزار و یک کلمه» به خامه حکیم الهى، آیة اللَّه حسن‏زاده آملى است که در آن، نکته‏ هاى فراوانى در زمینه‏ هاى گوناگونِ اخلاق و عرفان، کلام و فلسفه، تفسیر و حدیث، هیئت و نجوم و دیگر دانش‏ها آمده است. قلم شیوا و بیانِ رسا و گاه خاطره‏ گونه، به جذابیت این اثر افزوده است.